Tävlingsklasser

Extern information


Filmer producerade för näringsliv, myndigheter och organisationer vars  målgrupp primärt finns inom ”business to business” eller ”business to  customer”. Här hittar vi till exempel filmer av imageskapande karaktär,  innehållsmarknadsföring (content), varumärkesbyggande filmer etc. Inte sällan används dessa produktioner på mässor, företags hemsidor, som  mötesöppnare etc. 

Region Västmanland gör skillnad (ProLounge Västerås AB, vinnare i kategorin Rekrytering 2018).

Intern information


Filmer för näringsliv, myndigheter och organisationer som har som syfte att primärt användas internt. Det kan till exempel handla om policyfrågor,  ekonomisk information etc.  

Rekrytering


Filmer för näringsliv, myndigheter och organisationer vars syfte är att  rekrytera nya medarbetare, på kort eller längre sikt. Filmerna vänder sig vanligtvis till studenter eller elever. 


Turism


Filmer för näringsliv, organisationer och myndigheter som berättar om lokal, regional eller nationell turism. Exempelvis berättelser om museer, städer, naturområden eller specifika upplevelsemiljöer. Filmerna riktar sig ofta till allmänheten men kan även vara producerade för andra målgrupper.

Utbildning


Filmer för näringsliv, myndigheter eller organisationer som har som syfte att utbilda internt eller extern. Produktionerna kan till exempel användas inom  det svenska skolväsendet, i samband med kurser för medarbetare och kunder etc. 

Jag tror jag är lite kär i dig (Pophunters Film & TV AB, vinnare i kategorin Utbildning och Grand Award 2018).

Introducing The News Volvo XC 40 (Edithouse Filmworks, vinnare i kategorin Produkter och tjänster 2018).

Säkerhet  


Filmer producerade för näringsliv, myndigheter och organisationer som  fokuserar på säkerhet. Produktionerna kan berätta om hur olika moment på en arbetsplats skall utföras, berätta för konsulter och besöksgrupper om lokala föreskrifter och regler. Vanligtvis handlar det om personlig säkerhet  för att undvika tillbud och olyckor.  

Produkter och tjänster


Filmer för näringsliv, myndigheter och organisationer som har som primärt  syfte att berätta om en produkt eller tjänst. Produktionernas målgrupp kan  vara bred eller smal, nationell eller internationell.


Samhällsinformation


Filmer producerade för myndigheter, organisationer eller näringsliv.  Informationen är vanligtvis nyttig och viktig för specifika målgrupper men  kan också beröra en stor del av allmänheten. 

Ekonomi och VD/CEO information  


Filmer producerade i första hand för företag som exempelvis berättar om  bokslut eller kvartalsrapporter. Inom denna kategori ryms även annan  information från koncernledning och VD/CEO som kan vara riktad såväl  internt som externt.  

Sjuk och Hälsovård  


Filmer producerade för företag, organisationer eller myndigheter som  berättar om nya rön eller andra händelser inom området. Filmerna kan ha  intern och/eller extern mottagare,  

Familjerådgivningen (Tant Sara AB, vinnare i kategorin Sjuk- och hälsovård 2018).

Vertikal video


Beställningsfilmer som har producerats med vertikalt format tävlar i en separat kategori. Filmerna ska ha en extern mottagare för att räknas för kategorin. Kategorin utforskar hur det vertikala formatet påverkar, förändrar och utmanar den audiovisuella kommunikationen. 


Rising star


I kategorin Rising star lyfter vi upp talangfulla studenter och ger de en plattform att få visa upp sina kunskaper för branschen. Anmälan till studentkategorin Rising star är helt gratis och är till för filmer som är gjorda inom en utbildning som fokuserar på beställningsfilm.

Sociala medier  


I denna klass tävlar filmer som i första hand producerats för sociala medier  och med en speltid om maximalt 120 sekunder. Juryn har i denna klass  möjlighet att dela ut ett eller fler priser.  

Övrig film  


Är det svårt att placera in produktionen i någon av ovanstående klasser går  det bra att anmäla filmen i denna klass. Juryn förbehåller sig dock rätten att placera filmen i annan klass om så anses mer lämpligt.

Villkor för anmälan


Swedish Media Festival och Live at Heart förbehåller sig rätten att visa hela eller delar av alla anmälda bidrag under festivalen. Swedish Media Festival och Live at Heart bär ej ansvar för upphovsrättsliga intrång eller andra krav från tredje part.


Genom att anmäla deklarerar ni att ni har läst och förstått villkoren för anmälan av ert bidrag till Swedish media Festival, och därmed accepterar de regler och finansiella åtaganden en anmälan medför. Ni samtycker då även att swedish Media Festival sparar kontaktuppgifter i formuläret för att kunna skicka relevant information till er som deltagare i tävlingen.