Filmanmälan

Sveriges enda renodlade tävling för beställningsfilm!

FILMANMÄLAN


Fyll i fälten för att färdigställa filmanmälan till Swedish Media Festival 2021.
Vid eventuella frågor, kontakta info@swedishmediafestival.se


Anmälningsperiod: 15 mars 2021 - 31 maj 2021
Anmälningsavgift första bidraget: 1000 kr 
Anmälningsavgift för varje ytterligare bidrag: 800 kr 


Festivalen arrangeras av den ideella föreningen Örebro Filmförening vilket gör att moms inte är en del av priset.
Priserna är justerade efter de rådande omständigheterna då vi inte kan genomföra festivalen fullt ut.

Swedish Media Festival och Live at Heart förbehåller sig rätten att visa hela eller delar av alla anmälda bidrag under festivalen. Swedish Media Festival och Live at Heart bär ej ansvar för upphovsrättsliga intrång eller andra krav från tredje part.


Genom att skicka detta formulär deklarerar ni att ni har läst och förstått villkoren för anmälan av ert bidrag till Swedish media Festival, och därmed accepterar de regler och finansiella åtaganden en anmälan medför. 


Ni samtycker då även att swedish Media Festival sparar kontaktuppgifter  i formuläret för att kunna skicka relevant information till er som deltagare i tävlingen.


Anmälan till kategorin Rising Star kan endast skickas in via anmälningsblanketten som ska fyllas i och mailas till anmalan@swedishmediafestival.se

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag har läst och förstått villkoren för anmälan av bidrag.